Radiusi: I çkyçur
Radiusi:
km Set radius for geolocation
Kërko

Dinamika e jetës biznesore në Durrës

Prej më shumë se 9 vitesh funksionon pranë Dhomës sporteli i QKB. Me tre nëpunës tepër të kualifikuar, ai performon tashmë si një One-Stop-Shop alternativ i plotë, me shërbime të standarteve europiane në mbështetje të dinamikës së jetës shoqërore të biznesit operues në territorin e Qarkut Durrës. Aplikimet e shumta të biznesit në këtë sportel, […]

Bujqësia Kombëtare

Në numrin e kaluar të kësaj gazete, Prof. Asoc. Enver Isufi  i ka përshkruar zhvillimet e bujqësisë tonë të viteve 1990 – 2010 si kaotike, me ndryshime të shpejta, si një depresion të thellë, por edhe si një fillim të ringritjes së saj. Ndërsa për dekadën e tretë, ai ka mendimin se: “Pas  viteve 2010 […]

Treguesit demografikë dhe biznesi

Çfarë po ndodh me popullsinë e vendit tonë? A është e vërtetetë që ajo po zvoglohet? Cilat janë masat që duhet të aplikojë biznesi si dhe qeveria për të përballuar këtë situatë të re të panjohur? Këto ishin disa nga pyetjet që i drejtuam zotit Koço Broka, ekonomist dhe studjues me përvojë i kësaj fushe. […]

Start up-s në qendër të vëmendjes

a) UAMD për start ups. Pas një pune të përkushtuar me rreth 50 grupe studentësh të vitit të parë, Departamenti i Marketingut i Fakultetit të Biznesit, pranë Universitetit “A. Mojsiu” Durrës organizoi konkursin “Fillo mendo për biznesin tënd”. Një seleksionim i kujdesëshëm nxorri në garë 10 grupet me idetë e biznesit, të cilësuara si më […]

Dialog apo fasadë

Pak ditë më parë, Qeveria mori nismën të ndryshojë disa nene të ligjit që rregullon veprimtarinë e Këshillit Ekonomik Kombëtar (KEK). Sipa relacionit shoqerues duket sikur Qeveria e ka zgjidhur tashmë problemin e njohur të dialogimit me sipërmarrjen. A është tamam kështu? KEK ishte mekanizmi që thirri në ndihmë Qeveria Rama 1 për një frymë […]

Përse Turqia (II)

Ky informacion është marrë i azhornuar nga një Ambasadë e huaj. Dhoma e boton këtë artikull si model të informacionit që sistemi i Dhomave të Shqipërisë do të kërkonte nga sistemi i Ministrisë së Jashtme (Ambasada, Përfaqësi të Huaja në vend dhe jashtë, Agjenci etj) në kuadër të zhvillimit të diplomacisë ekonomike. Duke nisur prej […]

Lajmet shkurt

E vërtetë më 1 Prill! Tatimpaguesit, me qarkullim mbi 2.000.000 (dy milionë) lekë, për vitin kalendarik 2017, si dhe ata që kanë parashikuar një qarkullim të tillë gjatë këtij viti, nga data 1 Prill 2018 duhet të regjistrohen me përgjegjësinë tatimore të TVSH-së (tatimi mbi vlerën e shtuar). Çdo tatimpagues i regjistruar për TVSH-në, duhet të komunikojë […]

Financat, lehtësime burokratike me anë të sherbimeve të reja online

Sikurse është informuar edhe sipërmarrja shqiptare dhe e huaj në Republikën e Shqipërisë, duke filluar nga 1 tetori, në bazë të Urdhërit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 101/1 “Për ofrimin e dokumenteve online”, 13 dokumente nuk kërkohen më nga qytetarët apo sipërmarrja, për asnjë shërbim të ofruar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë […]

Lartë

You Might Be Also Interested In: