Radiusi: I çkyçur
Radiusi:
km Set radius for geolocation
Kërko

Taksat në ndihmë të zhvillimit të territorit

Një ulje e vogël e rëndesës fiskale në programin e qeversië, e pëlqyeshme si trend nga ana e sipërmarrjes. Kështu, pritet të miratohen nga Kuvendi: Zvoglimi i Tatimit mbi të ardhurat nga punësimi (TAP) për pagat 130,000 Lekë nga 23% në 18% e shumës mbi 130,000Lekë Zvoglimi i Tatimit mbi Fitimin për kompanitë e IT […]

Parale me…

Qeveria e re “Rama 2” ka bërë tashmë betimin dhe ka shpallur programin e saj me 21 objektiva. 1 Rritja ekonomike 5.5 përqind e PBB 12 Mbrojtje, përkujdesje dhe përfshirje shoqërore 2 Ulje e Borxhit Publik nën 60 përqind të PBB 13 Mbështetje, integrim dhe dinjitet ish të përndjekurve politikë 3 220 mijë vende të […]

Lartë

You Might Be Also Interested In: