Gazeta T&I DURRËS

Duke u ngarkuar…
Duke u ngarkuar…

Panaire

 

Dhoma ka riformatuar sërish portofolin e shërbimeve të saj në 5 Paketa të mëdha, në mbështetje të një performance më efektive dhe më efiçente për biznesin. Në veçanti, Tregtia Ndërkombëtare është konceptuar e ndarë në 5 nënpaketa të tjera. Paketat përfshijnë mjaft shërbime të reja të standardit të atyre që ofrojnë Dhomat Europiane. Në vijim Paketa “ Paketa Integrimi rajonal dhe europian „