Njoftime

 ►Në bazë të: Ligjit Nr. 9640, datë 09.11.2006, “Për Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Nr. 2008, datë 12.03.2015 “Për zgjedhjet në Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë dhe Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë",  si dhe Vendimit të Asamblesë ekzistuese të datës 20.03.2015,... Më tepër

Komisioni Zgjedhor pasi shqyrtoi : -       Të drejtën e kandidatit  për të përfaqësuar subjektin -       Antarësimin e subjektit për vitet 2014/2015 -       Formularin e Regjistrimit të kandidatit me firmat mbështetëse VENDOSI: Të shpallë si kandidatë për Asamblenë e re listën me 44 persona si në linkun bashkangjitur kliko këtu Në linkun bashkangjitur do të gjeni listën e anëtarëve të Dhomës së Tregtisë dhe... Më tepër

Projekte

PANAIRI NDERKOMBETAR I TURIZMIT “PLACE2GO” Në kuadër të projektit “Zinxhiri i Turizmit: bashkëpunimi midis Emilia-Romagna dhe Marche me Shqipërinë, Kroacinë dhe Malin e Zi”, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës së bashku me një grup... Më tepër

 “ELISSA” me partner lider Universitetin e Barit dhe me nje partneritet te gjere te botes akademike dhe institucioneve te EU dhe shqiptare.  Ky projekt ka ne fokus sektorin e bujqesise, duke u perqendruar tek e-Learning, inovacioni dhe zhvillimin i qendrueshem i bujqesise... Më tepër

Rrjeti i Informimit te Bashkimit Europian per Biznesin.” me partner lider Bashkimin e Dhomave te Tregtise dhe Industrise se Shqiperise (UCCIAL). Ky projekt financohet nga Delegacioni i B.E dhe synon te mbeshtese informimin e bizneseve shqiptare qe duan te operojne ne nivel... Më tepër

Zëri i dhomës

Duke analizuar marëdhëniet ndërmjet shtetit dhe sipërmarrjes private, si dhe stadin e integrimit europian të vendit tonë, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës konsideron  se, për lehtësimin e të bërit biznes,  është bërë e domosdoshme që:  Më tepër

Per nje pakt me sipermarrjen Tashmë është bërë e qartë për të gjithë aspirata e Shqipërisë per t’u bashkuar me familjen europiane. Dëshmi të veprimit të këtij prioriteti madhor shqiptar janë pa dyshim antarsimi në NATO, përpjekjet... Më tepër

Tronditja që solli kriza botërore, e shkaktuar nga liria e tepruar dhe etja për fitime të mëdha me çdo kusht e kompanive të mëdha të sigurimeve, e ka detyruar Europen të ridrejtojë edhe një here vëmendjen ndaj biznesit të vogël, që mbështetet në ekonominë reale. Me... Më tepër

Evente

Nuk gjenden evente te reja