Building capacity dhe promovimi ekonomik ne Qarkun Durres

“Building capacity dhe promovimi ekonomik ne Qarkun Durres” , me parner lider Dhomen e Tregtise  Spezia . Ne kete projekt jemi partnere edhe me Bashkine Durres.
Qellimi i projektit eshte promovimi i sistemit ekonomik lokal, nepermjet bashkepunimit Itali-Shqiperi, si ne optiken e integrimit europian dhe ne krijimin e nje sistemi te integruar te ofertes tregtare per NVM.
Aktivitetet ne kuader te projektit: hartezimi i NVM te qarkut Durres, analize e potencialit te NVM ne qarkun Durres ne kuader te bashkepunimit, promovimit dhe nderkombetarizimit, asistence teknike dhe trajnim per personelin lokal menaxherial dhe te administrates publike. I vecante do te jete nje studim fisibiliteti per ngritjen e nje qendre panairesh ne qytetin e Durresit.

About Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Durrës