Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Çertifikimi i biznesit

Çertifikimi i biznesit

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës ka lidhur një marrëveshje me CDQ Italia mbi asistencën teknike në përgatitjen e bizneseve për të marrë një certifikate cilesie. Sipas kesaj marreveshje, per bizneset antare te Dhomes, CDQ Italia do te aplikoje tarifa 15% me te ulta se cmimet e shpallura prej saj. Më shumë

Tregtia Ndërkombëtare me asistencen për lëvizjen e lirë jashte shtetit, misionet biznesore, ekportet dhe importet. Për më shumë mund të shikoni te Çertifikatë e OrigjinësPasaporta e Shërbimit, Viza, Durrësi For You , Partnerë.

– Lobing për zgjidhjen e problemeve të biznesit me Administratën qëndrore dhe vendore.
Në periudhën 10-30 Maj 2010, Dhoma shprehu qëndrimin e saj për p-ligjin mbi akcizën për ambalazhet. Por, në Kuvend ai aprovua krejt në të kundërt.Për me shumë klikoni këtu

About Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Durrës