Inçenerimi pa diferencim, një vetëvrasje ekonomike dhe fizike (1) | Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë - Durrës

Inçenerimi pa diferencim, një vetëvrasje ekonomike dhe fizike (1)

Ngritja e tre inçeneritorëve në Elbasan, Fier dhe Tiranë ka qenë kohët e fundit tema kryesore e diskutimit nga politika, media dhe sipërmarrja ricikluese. Meqë këto investime do të ishin me pasoja shumë të rënda për industrinë ricikluese, po parashtrojmë në vijim gjykimet mbi këtë situatë të zotit Iljaz Mehmeti, njëri nga përfaqësuesit më aktivë … Continue reading Inçenerimi pa diferencim, një vetëvrasje ekonomike dhe fizike (1)