Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë - Durrës | Kur ka treg ...

Kur ka treg…

Investojm kur ka një treg …. Kur flitet për tregjet e mallrave dhe të shërbimeve në përgjithësi, gjithmonë merren në konsideratë dy mendimtarë të mëdhenj, Smith dhe Kejnes. I pari ngul këmbë se “duar të padukshme” vetërregullojnë tregjet, pa nevojën e ndërhyrjes së askujt. Ndërkohë, i dyti mbron idenë e ndërhyrjes së shtetit në momente … Continue reading Kur ka treg…