Pjesemarrje ne Salone Nautica dhe Takim me Presidentin e Assonautica Italia, z.Alfredo Malcarne

Pjesemarrje ne Salone Nautica dhe Takim me Presidentin e Assonautica Italia, z.Alfredo Malcarne
Njoftime

Dhoma e Tregtise dhe Industrise Durres mori pjese ne Salone Nautico, Genova ku kryetari i dhomes z.Alban Isteri pati nje takim me presidentin e Assonautica Italia, z. Alfredo Malcarne.

Gjate takimit u ra dakord qe z. Alban Isteri te ngreje nje grup pune me qellim krijimin e Assonautica Albania bazuar ne autorizimin qe Assonautica Euro-Mediterrane ka deleguar ne kete rast.