QENDRIME TE DHOMES (Pro dhe kundra)

QENDRIME TE DHOMES

(Pro dhe kundra)

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës ndjek me vëmendje të gjitha ligjet dhe udhezimet e Qeverisë ne kuadër të Reformës Ekonomike, ne këndvështrimin e lirisë, heqjes së pengesave dhe lehtësimit te barrës fiskale për biznesin.

Prandaj, Dhoma është pro dhe konsideron mjaft pozitive :

 • Dialogun me Qeverinë Qëndrore dhe atë Vendore për hartimin e kuadrit ligjor e rregullues me ndikim mbi biznesin, vetem sipas skemës: Informimdialog konstruktivoptimum konsensusesh
 • Përmirësimin e mëtejshëm të funksionimit dhe  me sportele ne te gjithe vendin të QKR dhe QKL
 • Amnistinë për legalizimin e aktiveve të krijuara nga bizneset deri më sot
 • Ligjin e koncesioneve dhe krijimin e zonave ekonomike
 • Privatizimin e shërbimeve publike, si energjia, me kusht qe të mundësohet pjesmarrja me kapitale e biznesit vendas
 • Zhvillimet ekonomike te afërme në Durrësin Verior me Parkun Industrial, Parkun Energjitik, Terminalin e hidrokarbureve dhe depozitat e tyre, Portin e Ri, duke mbështetur vetëm investimet me nje peshë specifike jo të lartë dhe plotësisht ”miqesore” me ambientin.
 • Aplikimin e takses se sheshte, si nje nder nivelet me te ulta te taksimit ne bote
 • Nisjen e Reformës për Sigurimet shoqërore e shëndetsore,  e cila duhet të përfshijë të gjithë popullsinë e vendit, në qytet apo fshat

Por, Dhoma është kundër, sepse i konsideron me efekt negativ për biznesin:

 • Ngritjen e taksave për biznesin në çfarëdo mënyre, direkte apo indirekte
 • Aplikimin e çmimeve te referencës për zhdoganimin e mallrave,  e çmimeve të paracaktuara për mallrat dhe furnizimet ne sektorin e ndërtimit, si dhe paracaktimin e pagave të stafit drejtues apo punonjës të një biznesi
 • Ligjin mbi dënimin penal të administratorit te një biznesi, për shkak te mos rregjistrimit te një punonjësi
 • Përdorimin si detyruese te skemës së llogaritjes së fitimit mesatar
 • Ndalimin diskriminues të biznesit te vogël në Durrës dhe Tiranë për të importuar direkt
 • Ngarkimin e biznesit me tarifa më të larta për sherbimet publike vetëm sipas parimit ”te pasurit paguajne me shume”, ne vend te pageses sipas masës së perfitimit nga ato shërbime, e të tilla si këto.

 

Ne kushtet aktuale të cfaqjes së vështirësive për ekonominë, Dhoma do t’i sugjeronte Qeverise edhe :

 • Rikthimin tek biznesi e një pjese të taksave të mbledhura prej tij, në formën e asistences teknike, me synim rritjen e aftësisë konkuruese të tyre në tregun ndërkombëtar
 • Rritjen e konsiderueshme të granteve për eksportuesit shqiptarë
 • Krijimin e fondeve te garancisë për mbulimin e kolateraleve të kredive për bizneset fillestare
 • Krijimin pranë bankave të fondeve për kredi të buta për bizneset prodhuese, krijuese të një numri të konsiderueshem vendesh pune apo për bizneset ekologjike, e të tilla si këto.
 • Krijimin pranë Dhomave të one-stop-shop, me sportele të vecanta për rregjistrimin, liçensimin (me synim kryesor hyrjen sa më shpejt në treg dhe daljen prej tij të operatoreve ekonomike si dhe lehtesimin e jetës shoqërore të tyre) dhe kualifikimin e biznesit

Të gjitha çështjet e cituara më lart do të jenë pjesë e lobbingut të vazhdueshëm të Dhomës edhe për vitin 2011.

 

 

Shpërndaje këtë lajm
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin

About Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Durrës