Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Projektet prioritare strategjike të Qeverisë

Ja çfarë mund të përfitojë biznesi vendas Qeveria shqiptare, nëpërmjet Komitetit të Planifikimit Strategjik, ka përzgjedhur 143 projekte prioritare publike, të cilat kushtojnë 13.7 miliardë euro, sipas burimeve zyrtare nga Ministria e Financave. Kjo paketë e miratuar përbëhet nga projekte dhe përfshin sektorët: (a)-Transporti (rrugor, hekurudhor, detar, ajror); (b) Energjia (Transmetim, efikasiteti i energjisë); (c) […]

KARBURANT MË I LIRË

Sipërmarrësit i kërkojnë qeverisë të ndryshojë tërësisht politikat e saj të taksimit të karburanteve. Taksat mbi çmimet e karburanteve janë shkaku që mijëra euro të “transferohen” në rajon, ku karburantet shiten shumë më lirë. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës, në vijim të komunikimeve të saj të drejtpërdrejta me bizneset anëtare për çështje të ndryshme, […]

Top

You Might Be Also Interested In: