Takim me kryetarin e Bashkise se Pescares, z.Carlo Masci

Takim me kryetarin e Bashkise se Pescares, z.Carlo Masci
Njoftime

Kryetari i Dhomes se Tregtise dhe Industrise Durres, z.Alban Isteri dhe Kryetari i Bashkise se Pescares, z.Carlo Masci zhvilluan nje takim dypalesh ne Pescara ne daten 20 Shtator 2019.

Qellimi i ketij takimi ishte rivendosja e marredhenieve midis bizneseve te qarkut Durres dhe provinces se Pescares dhe arritja e marreveshjes per zhvillimin e aktiviteteve B2B midis bizneseve dhe organizimin e konferencava ne te dy vendet. Gjate takimit u diskutua mundesia per ndertimin e nje qendre formimi, ekspozimi dhe tregtie me qarkun e Durresit si dhe krijimi i lehtesirave te tregtise ndermjet dy vendeve.