The Nucleus Approach-Metoda Berthame

“The Nucleus Approach-Metoda Berthame”, me partner lider GIZ dhe PEM Consult.  Qellimi i ketij projekti eshte mobilizimi i sipermarrjeve, vecanerisht NVM  nepermjet  krijimit te berthamave (grupe sipermarresish te te njejtit sektor ose me interesa te perbashketa)  dhe ne anen tjeter zhvillimi organizativ i Dhomave dhe Shoqatave te Biznesit.  Metoda berthame synon te krijoje nje platforme  ku sipermarresit te flasin hapur, te identifikojne me mire problemet e tyre,te krahasojne veten  me te tjeret(benchmarking), te percaktojne kerkesen e tyre per sherbime  dhe te permiresojne nderrmarjet e tyre.

About Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Durrës