Porti Durrës
Një nga kryeurat e Ballkanit që lehtëson lëvizjen e pasagjerëve dhe mallrave për dhe nga kontinenti Europian
Porta hyrëse nga Europa drejt vendeve fqinje pa dalje në det, Kosova dhe Maqedonia Lidhjet tokësore : “Korridori 8”, “Rruga e Arbërit”, “Autostrada Durrës-Morinë ”, “Korridori Veri-Jug i Shqipërisë”

Durres Port

One of Balkans head-bridges that facilitates transit of passengers and freight to and from the European continent
The gateway from Europe to its landlocked neighbor countries, Kosovo and Macedonia Road connections: “Corridor 8”, “Road of Arberi”, “Autostrada Durres-Morine ”, “Albanian North-South Corridor”

Porti Durrës
Linja trageti
Bari, Ankona,Trieste (Itali); Koper (Slloveni) Brindizi (Itali), Stamboll (Turqi), Rijeka (Kroaci), Bar (Mal i Zi) – pritet
Lidhjet hekurudhore
Durrës-Bar (Mal i Zi) Durrës-Shkup

Durres Port
Ferry lines
Bari, Ancon,Trieste (Italy); Copper (Slovenia)Brindisi (Italy), Istanbul (Turkey), Rijeka (Croatia), Bar (Montenegro)-expected
Rail conections
Durres-Bar (Montenegro) Durres-Skopje

Address

Our Address:

L.1, Porti Durrës

GPS:

41.313922, 19.455799

Telephone:
Plan My Route