Radiusi: I çkyçur
Radiusi:
km Set radius for geolocation
Kërko

Panaire në Turqi

Të njoftuara nga Këshillësia e Tregtisë së Jashtme pranë Ambasadës Turke ne Tirane

Gjatë datave të programit për panairet e meposhteme hotelimëngjesi dhe transfertat mbulohen nga ana e palës Turke. Nëse jeni të interesuar të aplikoni për pjesëmarrje në ndonjërin nga këto panaire kontaktoni me Dhomën në:
Tel: +355 52 222 199 ose e-mail: [email protected]

Panaire  të tjera