Ju njoftojmë se në datat  06-09 Mars 2018 do të organizohet në Stamboll të Turqisë panairi “Premier Vision”. Në këtë panair do të marrin pjesë firma përfaqësuese të aksesoreve të tekstilit, prodhuesit e fijeve dhe copave të ndryshme.
Për informacione të mëtejshme mund të shihni në websitin e panairit: http://www.premierevision-istanbul.com/en/the-show/concept/

Sektori: tekstilit, prodhuesit e fijeve dhe copave të ndryshme.

Programi:  

06 Mars: Mbërritja

07 Mars: Takime B2B

08 Mars: Vizita në Panair

09 Mars: Kthimi

Afati i fundit për dërgimin e formularit të aplikimit: 18 Shkurt 2018

Panaire në Turqi

(të njoftuara nga Këshillësia e Tregtisë së Jashtme pranë Ambasadës Turke ne Tirane)

Gjatë datave të programit për panairet e meposhteme hoteli dhe mëngjesi do t´u paguhen pjesëmarrësve nga ana e palës Turke. Nëse jeni të interesuar të aplikoni për pjesëmarrje në ndonjërin nga këto panaire kontaktoni me Dhomën në:

Tel: +355 52 222 199 ose e-mail: info@ccidr.al

Location: Stamboll-Turqi

Leave a Reply

Loading…