Forumi AIC

Më 10/10/2023, në Budva, Mal i Zi,  u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme me Anëtarët e Forumit AIC, mbledhje në të cilën, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës u përfaqësua nga vetë Kryetari i saj Z. Artan Luku.

Presidenti Joze Tomaš, hapi mbledhjen duke prezantuar, aktivitetet e shumta të kryera gjatë periudhës 2 vjeçare e gjysmë të Presidencës së tij, duke listuar aktivitetet e organizuara në kuadër të projekteve në të cilat Forumi AIC është partner, dhe pjesëmarrjen në takimet me anëtarët e ardhshëm të Forumit: San Marino, Republika Srpska, dhe Maqedonia e Veriut (bashkangjitur lutem gjeni, Prezantimin e plotë).

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME, vendosi riemërimin e organeve të Shoqatës si më poshtë:

PRESIDENT:Geom. GINO SABATINI, President i Këshillit Drejtues, (2023-2025) pranë Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Rajonit të Marche-s, Itali (CCIAAM)
PRESIDENT I FORUMIT:Geom. Gino Sabatini, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së rajonit të Marche-s (Itali).
Zëvëndës President Forumi:Joze Tomaš  Dhoma e Ekonomisë Kroate – Dhoma e Qarkut Split, (Kroaci)
Zëvëndës President Forumi:Pangiotis Tsichritzis Presidenti i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Etoloakarnania (Greqi)
ZV./ Zëvëndës Presidentit Të Forumit:Marko Šantić – President i Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës, Dhoma Ekonomike (Bosjë Hercegovina)
Anëtar:Artan Luku  Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Durrës (Shqipëri)
Anëtar:Pavle Radovanovic Nënkryetar i Odës Ekonomike të Malit të Zi (Mali i Zi),
Anëtar:Nikolina Trojić  Kryetar i Odës Ekonomike të Dubrovnikut (Kroaci)
Anëtar:Klaus Algieri Presidenti i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, së Kozencës  (CCIAA Cosenza Itali)
Anëtar:Marko Čadež  President i Odës Serbe së Tregtisë dhe Industrisë (Serbi)
Anëtar:Robert Rakar Drejtor i Dhomës së Tregtisë së Primorska (Slloveni)
  KËSHILLI I REVIZORËVE 2023-2026  
Kryetar:Antonio Acquaroli Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Ankona (Itali)
Revizor:Josipa Topic  Dhoma e Ekonomisë e Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës (Federata e Bosnjë dhe Hercegovinës)
Revizor:Georges Rompolas  Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Etoloakarnania (Greqi)
Revizor:Balša Ćulafić Oda Ekonomike të Malit të Zi (Mali i Zi),

Z. Michele De Vita u propozua si Sekretar i Përgjithshëm për mandatin e ardhshëm. Vendimit’i vihet në dispozicion për dijeni, Këshillit të ardhshëm Drejtues.

Takimi i radhës i Asamblesë së Përgjithshme të Forumit AIC u programua të zhvillohet gjatë Forumit të 9-të EUSAIR që do të organizohet në Shibenik.