QKL

FUSHAT E VEPRIMTARIVE QË KËRKOJNË PAJISJEN ME LIÇENCË

 • SIGURIA KOMBËTARE, RENDI PUBLIK DHE MBROJTJA CIVILE (Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike, etj)
 • USHQIMI DHE SHËNDETI (Prodhimi dhe tregtimi i ushqimeve, rritja ose tregtimi i kafshëve, shërbime mjekësore, etj)
 • MJEDISI (Leje për ndikimin në mjedis, shërbime ekspertize, peshkimi, shfrytëzimi i ujrave, etj)
 • BURIME MINERARE, HIDROKARBURE DHE ENERGJETIKE (Leje minerare ose hidrokarbure, shërbime ekspertize, etj)
 • TERRITORI DHE NDËRTIMI (Zhvillimi territorial ndërtimor, shërbime ekspertize lidhur me zhvillimin e territorit, etj)
 • TRASHËGIMIA KULTURORE (Shërbime ekspertize, restaurimi i monumenteve, administrimi kolektiv i të drejtave të autorit, etj)
 • TRANSPORTI (Transport rrugor ndërkombëtar mallrash e udhëtarësh, autoshkollë, shërbime portuale, hekurudhore, etj)
 • INDUSTRIA DHE SHËRBIME TË TJERA (Prodhimi, depozitimi, transporti, tregtimi i lëndëve të rrezikshme [nafta, gazi])
 • ARSIMI DHE SHKENCA (Arsimi parauniversitar, institucion arsimor plotësues, arsimi i lartë, etj)
 • KUJDESI SHOQËROR DHE PUNËSIMI (Shërbime të ndërmjetësimit në tregun e punës, formimi profesional, etj)
 • DREJTËSIA DHE LIGJI (Shërbimi i përmbarimit, shërbimi i noterisë, etj)
 • FINANCAT PUBLIKE (Organizimi i lojrave të fatit, shërbime ekspertize lidhur me financat publike, etj)
Shpërndaje këtë lajm
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin