Projekti GreenWB Erasmus+

Në datat  10-11 Janar 2024, përfaqësues nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës morën pjesë në takimin Fillestar të projektit GreenWB Erasmus+ në ambientet e Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Europian të Tiranës. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës është një nga dhjetë institucionet partnere të projektit “Green Innovation Living Labs for Rajonal Entrepreneurial Cooperation”.

Objektivi kryesor i projektit GreenWB është të mbështesë inovacionin e gjelbër dhe aftësitë sipërmarrëse midis studentëve të arsimit të lartë. Kjo duhet të arrihet duke nxitur kapacitetet sipërmarrëse dhe inovative të Universiteteve të Vendeve Pjesëmarrëse (PCU) përmes Living Labs. Partnerët akademikë dhe joakademikë të GreenWB që do të zbatohen në tre vitet e ardhshme përfshijnë:

Partnerët akademikë:

Universiteti i Tiranës

Universiteti EPOKA

Universiteti Europian i Tiranës

Universiteti Haxhi Zeka, Pejë

Universiteti Kadri Zeka, Gjilan

FH Joanneum Gesellschaft mbH, Graz, Austri

Universiteti Vassa, Finlandë

SS.Cyril and Methodius University, Maqedonia e Veriut

Partnerët joakademikë në Shqipëri dhe Kosovë:

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës

Oda e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës pret të kontribuojë në mënyrë aktive në suksesin e projektit GreenWB Erasmus+ dhe të çojë më tej qëllimet e inovacionit të qëndrueshëm në arsimin e lartë.