Projekti Enterprise Europe Network – Albania (EEN)

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës në kuadër të projektit Enterprise Europe Network – Albania (EEN) zhvilluan takimin e dytë me përfaqësuesit e organizatave partnere: Qendra për Promovimin e Konkurueshmërisë, Dhoma Ekonomike e Gruas, Agjencia Rajonale e Zhvillimit Tiranë dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit.

📌Diskutimet kryesore ishin: mbi aktivitetet e projektit, komunikimin e brendshëm dhe shërbimet që do ofrojmë për mbështetjen e Sipërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme/NVM/SME për të qenë pjesë e tregut evropian e më gjerë