Antalya Mobilya 2018 do të ekspozoi edhe një herë orenditë më të bukura për shtëpi, dizenjot e brendshme dhe tendencat  më të fundit të mobilimit në datat 07 dhe 11 Mars 2018. Panairi i Mobiljeve ne Antalja ofron mundësi unike për kompanitë e mobiljeve për t’u takuar me profesionistë nga vende të ndryshme dhe për të rritur volumin e tyre të biznesit për shumë vite
Për informacione të mëtejshme mund të shihni në websitin e panairit: http://www.fuartakip.com/fuarlar/fuarturdetay_
Sektori: Mobilje, dekorim i brendshëm, ndriçim, qilima, aksesor

Programi:
06 Mars: Mbërritja
07 Mars: Takime B2B
08 Mars: Vizita në Panair
09 Mars: Kthimi
Afati i fundit për dërgimin e formularit të aplikimit: 26 Shkurt 2018

Panaire në Turqi
(të njoftuara nga Këshillësia e Tregtisë së Jashtme pranë Ambasadës Turke ne Tirane)

Gjatë datave të programit për panairet e meposhteme hoteli dhe mëngjesi do t´u paguhen pjesëmarrësve nga ana e palës Turke. Nëse jeni të interesuar të aplikoni për pjesëmarrje në ndonjërin nga këto panaire kontaktoni me Dhomën në:

Tel: +355 52 222 199 ose e-mail: info@ccidr.al

Location: Antalja - Turqi

Leave a Reply

Loading…