Ky është panairi më i madh në rajon në fushën e materialeve dhe teknologjisë më të fundit të ndërtimit.
Për informacione të mëtejshme mund të shihni në websitin e panairit: http://www.yapifuariistanbul.com/en-GB/about/overview.aspx

Sektori: Materiale dhe Teknologji të ndërtimit
Programi:
07 Maj: Mbërritja
08 Maj: Takime B2B dhe Prezantim i shkurtër mbi panairin
09 Maj: Vizita në Panair
10 Maj: Kthimi
Afati i fundit për dërgimin e formularit të aplikimit: 20 Prill 2018

 

Panaire në Turqi
(të njoftuara nga Këshillësia e Tregtisë së Jashtme pranë Ambasadës Turke ne Tirane)
Gjatë datave të programit për panairin hoteli dhe mëngjesi do t´u paguhet pjesëmarrësve nga ana e palës Turke. Nëse jeni të interesuar të aplikoni për pjesëmarrje në ndonjërin nga këto panaire kontaktoni me Dhomën në: Tel: +355 52 222 199 ose e-mail: info@ccidr.al

Location: Stamboll-Turqi

Leave a Reply

Loading…