Një platformë tregtare ku prezantohen të gjithë teknologjitë më të fundit në botë në fushën e energjisë diellore së bashku me produktet e reja që prodhohen në Turqi. Ai karakterizohet nga fakti se në të takohen firmat kryesore të sektorit si dhe përfaqësuesit e tyre.

Për informacione të mëtejshme mund të shihni në websitin e panairit: http://eng.solarexistanbul.com/about-the-fair/

Sektori: Energji diellore dhe teknologji.

Programi:

04 Prill: Mbërritja

05 Prill: Takime B2B dhe Prezantim i shkurtër mbi panairin

06 Prill: Vizita në Panair

07 Prill: Kthimi

Afati i fundit për dërgimin e formularit të aplikimit: 23 Mars 2018

Location: Stamboll-Turqi

Leave a Reply

Loading…