Samsun Agriculture Fair 2019, është panair që do të mbahet në Congress Center, e cila është qendra më e madhe e Detit të Zi në një sipërfaqe prej 50.000 m2 në datat 25-29 Shtator, në Samsun,Turqi.

Panairi i ofron mundësinë të gjithë të interesuarve në fushën e agrikulturës për të:

 

  • Treguar produktet dhe teknologjitë më të fundit për audiencën e synuar.
  • Ndjekur zhvillimet në këtë sektor
  • Hulumtuar tregun dhe analizuar konsumatorët
  • Forcuar prestigjin e korporatës dhe imazhin mbi klientët
  • Forcuar rrjetin ekzistues të klientit dhe shitësit

Për informacione të mëtejshme mund të shihni në websitin e panairit: http://tarimfuarisamsun.com/fuar-kunyesi

 

Programi:  

24 Shtator : Mbërritja

25 Shtator: Takime B2B dhe Prezantim i shkurtër mbi panairin

26 Shtator: Vizita në Panair

27 Shtator: Kthimi

Afati i fundit për dërgimin e formularit të aplikimit: 21 Gusht 2019

 

Gjatë datave të programit hoteli, mëngjesi dhe transfertat nga hoteli ne panair dhe anasjelltas, mbulohen nga ana e palës Turke. Nëse jeni të interesuar të aplikoni për pjesëmarrje në ndonjërin nga këto panaire kontaktoni me Dhomën në:
Tel: +355 52 222 199 ose e-mail: info@ccidr.al

Location: Samsun

Leave a Reply

Loading…