Agrotec 2019, është panair që do të mbahet në Ankara në një sipërfaqe prej 44.000 m2 në datat 26-29 Shtator.

 

Arsyet per tu bere pjese e panairit jane:

  • Gjetja e tendencave, zhvillimeve dhe inovacioneve të fundit në bujqësi dhe blegtori.
  • Per tu informuar per zhvillimet e reja teknologjike. 
  • Gjetja e përgjigjeve për të gjitha pyetjet që lidhen me sektorin.
  • Mundesia  për të takuar udhëheqësit botërorë në sektorin bujqësor në të njëjtën platformë.
  • Hapja e tregjeve të reja, krijimi i bashkëpunimeve të reja

Për informacione të mëtejshme mund të shihni në websitin e panairit: http://www.agrotecankara.com/tr/agrotec 

 

Programi:  

25 Shtator : Mbërritja

26 Shtator: Takime B2B dhe Prezantim i shkurtër mbi panairin

27 Shtator: Vizita në Panair

28 Shtator: Kthimi

Afati i fundit për dërgimin e formularit të aplikimit: 21 Gusht 2019

 

Gjatë datave të programit hoteli, mëngjesi dhe transfertat nga hoteli ne panair dhe anasjelltas, mbulohen nga ana e palës Turke. Nëse jeni të interesuar të aplikoni për pjesëmarrje në ndonjërin nga këto panaire kontaktoni me Dhomën në:
Tel: +355 52 222 199 ose e-mail: info@ccidr.al

Location: Ankara

Leave a Reply

Loading…