Në këtë panair do të marrin pjesë firma përfaqësuese të sektorit të Përpunimit të Mermerit dhe Gurëve natyrorë.
Për informacione të mëtejshme mund të shihni në websitin e panairit:

https://www.gaziogullari.com.tr/Blog/Izmir-Mermer-Fuari/76

Vendi: Izmir
Data : 28 – 31 Mars 2018
Sektori: Mermer dhe Gurë natyrorë
Programi:
27 Mars: Mbërritja
28 Mars: Takime B2B dhe Prezantim i shkurtër mbi panairin
29 Mars: Vizita në Panair
30 Mars: Kthimi
Afati i fundit për dërgimin e formularit të aplikimit: 14 Mars 2018

Panaire në Turqi
(të njoftuara nga Këshillësia e Tregtisë së Jashtme pranë Ambasadës Turke ne Tirane)
Gjatë datave të programit për panairet e meposhteme hoteli dhe mëngjesi do t´u paguhen pjesëmarrësve nga ana e palës Turke. Nëse jeni të interesuar të aplikoni për pjesëmarrje në ndonjërin nga këto panaire kontaktoni me Dhomën në: Tel: +355 52 222 199 ose e-mail: info@ccidr.al

 

Location: Izmir - Turqi

Leave a Reply

Loading…