Fondacioni “Qendra e promvimit te Biznesit dhe Ekonomise “ (QPBE) i themleuar ne nentor 1999, eshte nje organizate e pavarur.

PRODUKTET DHE SHERBIMET TONA

Keshillim & Bashkepunim

Trajnime per SME-te, OJQ-te

Informacion

Avokatesi

Studime & Kërkime

FILOZOFIA
Lidhur me filozofinë tonë, firmat e vogla dhe të mesme janë një nga burimet më të frytshme të rritjes ekonomike dhe të punësimit. Prandaj, ata janë klientët tanë më të rëndësishëm. Ne i kushtojmë vëmendje të veçantë zhvillimit dhe konsolidimit të grupeve të biznesit që përpunojnë lëndën e parë të papërpunuara.

Përvijime Strategjike
QPBE synon të shndërrohet gradualisht në një qendër të përparuar të informimit dhe shkollimit të organizatave private dhe publike, për cështje që lidhen me zhvillimin eklonomik dhe social të rajonit.

Misioni Ynë
Qëllimi kryesor, i fundëm i QPBE është mbështetja e zhvillimit ekonomik të territorit të Rajonit te Durrësit, duke shfrytëzuar burime lokale natyrore, njerëzore institucionale dhe shoqërore.

VIZIONI YNË

Të gjithë njerëzit janë të aftë të krijojnë mirëqenie
duke mbështetur një shoqëri paqësore dhe demokratike

OBJEKTIVAT TONA

Ngritja e një sistemi shërbimesh për organizatat private apo publike që mund të mbështesë vazhdimisht zhvillimin ekonomik rajonal.

ROLI DHE PROFILI YNË

Fondacioni QPBE, i themleuar në nëntor 1999, është një organizatë e pavarur, private sipas ligjit që ushtron një veprimatari jo-fitimprurëse.

Address

Our Address:

L7. RR. PROKOP MEKSI, SH180 DURRES

GPS:

41.3229926, 19.4453488

Telephone:
Email:
Plan My Route