NJOFTIM PËR SHTYP

Mbi masat emergjente që duhen të ndërmerren me qëllim përmirësimin e gjëndjes në të cilën ndodhen bizneset e Qarkut Durrës të prekura nga tërmeti i datës 26 Nëntor 2019

Në datën 6 Dhjetor 2019 në ambjentet e Hotel ARVI, Durrës,  Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës zhvilloi mbledhjen e jashtëzakonshme të Asamblesë së Dhomës , marrë shkas nga situata e rëndë e shkaktuar  nga tërmeti i 26 Nëntorit.

Duke parë dhe konstatuar situatën e rëndë të bizneseve dhe gjëndjen e rënduar ekonomike në të cilën ndodhet Qarku i Durrësit, mbas diskutimeve dhe ngritjes së problematikave të shumta si rezultat i dëmeve të shkaktuara nga tërmeti  anëtarët pjesëmarrës  së Asamblesë së Dhomës vendosën ti  propozojnë Këshillit të Ministrave,  kërkesat si më poshtë:

  • Koordinimi ndërmjet Dhomës së Tregtisë dhe Shtabit Të Emergjerncave për dëgimin  e grupeve të ekspertëve për verifikimin e dëmeve në objektet e biznesit dhe çertifikimin e godinave  me qëllim rifillimin e punës në mënyrë sa më sigurtë për punëmarrësit.
  • Lehtësira fiskale për bizneset në Qarkun Durrës,  duke i pezulluar të gjitha detyrimet fiskale për një periudhe 3 vjeçare, sipas modelit të Italisë, Greqisë, Turqisë ( tatim fitimi, sigurime shoqerore, TVSH, taksa vendore etj).
  • Rimbursimin e TVSH për ndërtuesit dhe fasonistët
  • Lobimin nëpërmjet Bankës Së Shqipërisë për pezullimin e pagesave të kësteve të kredive pë një periudhë një vjeçare.
  • Lobimin nëpërmejt Autoritetit të Mbikqyrjes Financire AMF për lëvrimin sa më shpejt të fondeve të biznese të siguruara.
  • Pezullimi i aktivitetit pë bizneset e dëmtuara për sa kohë zgjat gjëndja e jashtëzakonshme ( edhe nëse ka detyrime tek taksat)
  • Të njihen si shpenzime të gjitha donancionet që subjektet u japin OJF-ve të ndryshme apo punonjësve të tyre ( jo vetëm ato që bëhen te portal e-albania).
  • Organizimi i një Forumi të hapur biznesi ku të jenë të ftuar përfaqësues të institucioneve qëndrore  e lokale si dhe bizneset e Qarkut Durrës.

Si rezultat i realizimit të këtyre kërkesave, do të kishim një lehtësim e përmirësim të situates së bizneseve, rikuperimin dhe rifillimin e punës sa më shpejt të jetë  e mundur.

Kërkojmë bashkëpunimin dhe mbështetjen e Institucioneve Shtetërore me qëllim që t’u japin qytetarëve durrsakë mundësinë dhe besimin për rifillimin e jetës, aktivitetit ekonomik të qytetit si dhe kthimin e gjendjes së jashtëzakonshme në normalitet.

Kryetari

Alban Isteri

Shpërndaje këtë lajm
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin