Prodhim makinerish dhe punime mbushje dysheqesh dhe divanesh te te gjitha tipeve dhe llojeve si dhe tregtimin e tyre me shumice,import-eksport si dhe asistence teknike per proceset e ndryshme te ketyre punimeve te specializuara.Prodhim dhe tregtim me shumice te polipropilenit dhe import-eksportin e tyre.Prodhim,punim,tregtim me shumice dhe punime per llogari te te treteve te dysheqeve,divaneve,sustave te divaneve dhe krevateve etj. Import-eksport, prodhim dhe tregtim mobiljesh. Transport rrugor kombëtar dhe ndërkombëtar mallrash per te trete e me qira.

Address

Our Address:

Tirane Helmes SHTODHER Lagjja nr.5, rruga Princat Topia, objekt 1-katesh, pasuria nr.131/77, zona kadastrale nr.3427

GPS:

41.3275459, 19.8186982

Telephone:
Web:

-

Plan My Route