Tregtim me shumicë e pakicë dhe import eksport: Ambalazhe të ndryshme, produkte të ndryshme të estetikës, kozmetikës dhe parfumerisë, shampo, aromatizues të llojeve të ndryshme, sprait për insekte, produkte të higjenës, produkte ushqimore të bukurisë, të trajtimit të lëkurës si edhe detergjentë të llojeve të ndryshme. Transport mallrash brenda e jashtë vendit. Prodhim dhe ambalazhim i bombulave të gazit njëpërdorimshe të gramaturave të ndryshme.

Address

Our Address:

Durrës, Lagjja Porto Romano, Rruga Velipoja, ish ndërmarrja shtetërore kimike, zona kadastrale 8517, nr. pasurie 27/60

GPS:

41.3675455, 19.428949

Telephone:
Web:

-

Plan My Route