• ALBA-PINE SH.P.K është një kompani private që operon në grumbullim e eksportit të prodhimeve të dyta si:
  • Boce pishe
  • Kallama
  • Bioda
  • Xunkth
  • Selvi

Alba – Pine kryen eksport, import, tregti me shumicë e pakicë të të gjithë llojeve të materialeve e pajisjeve të ndërtimit, të mallrave të ndryshme industriale e ushqimore dhe mallra të të gjitha llojeve. Ushtron aktivitetin në fushën e hoteleri – turizmit, bar-restorant, floktore, komplekse e palestra sportive, fusha tenisi e minifutbolli, si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë e që nuk bie ndesh me legjislacioni në fuqi. Transport të mallrave për llogari të shoqërisë ose të të tretëve brenda dhe jashtë vendit. Për kryerjen e veprimtarisë së saj, shoqëria do të hapë njësi grumbulluese, magazinuese, përpunuese e shërbimi brenda dhe jashtë vendit duke bashkëpunuar me persona fizikë e juridikë vendas dhe të huaj.

Selia jonë është e pozicionuar gjeografikisht në Gosë të rrethit të Kavajës (SHQIPERI) .

Address

Our Address:

Kavajë, GOSE Rruga e Vilboshtovës, 1 km nga qendra e Gosës.

GPS:

41.1844529, 19.5627596

Plan My Route