Alba Seed – Ilia Taçi

Import-eksport dhe tregtim me shumice e pakice te: farave dhe fidaneve per perimet dhe pemet frutore dhe cdo materiali tjeter mbjelles e shumezues, lule dhe bime dekorative, plehrave kimike, pesticideve dhe materiale te tjera ndihmese ne fushen e prodhimit bujqesor e blegtoral. Prodhim dhe tregtim te fidaneve ne sera, te produkteve bujqesore te kultivuara ne sera dhe ne fushe te hapur. Prodhim, perpunim, grumbullim, standartizim, ruajtje, shitje eksport dhe import i frutave dhe perimeve.

Address

Our Address:

Lagjja nr.17, Rruga Vllazerimi, nr.2006

GPS:

41.329139121022, 19.467505192065

Plan My Route