ALBANIAN STEVEDORING COMPANY (ASC)

Ngarkim, shkarkim te mjeteve lundruese dhe aktiviteteve te ngjashme sic jane depozitimi, magazinimi, grupimi, marrja dhe dorezimi i ngarkesave etj. Servis. ndertim, projektim, studim, investim, ne sektorin e energjise elektrike ne te gjitha llojet e impianteve gjeneruese nga burime te rinovueshme te energjise elektrike, menaxhimi dhe operimi i veprave te ndryshme energjetike. Ndertimi i linjave te shperndarjes dhe transmetimit, import, eksport, tregtim, tranzitim, furnizim me pakice i energjise elektrike.

Address

Our Address:

DURRESLagjja 1, RrugaTregtare, PortiDetar, prane Zones se MirembajtjesMekanike

GPS:

41.311984426031, 19.445941953967

Plan My Route