Import, eksport te mallrave industriale, si dhe autoveturave, pjeseve te kembimit te tyre si dhe dhenien me qera te tyre, import, eksport minerale, makineri e paisje, mjete transporti, sherbime spedicionere, ndertimin ne fushen e objekteve industriale, civile dhe publike, tregtine me shumice dhe pakice, perfaqesi me depozite dhe jo, import, eksport, mirembajtje, riparim, montim, prodhim dhe instalim te paisjeve elektrike te ndricimit publik, industrial dhe shtepiak, agjensi, perfaqesi biznesi, mandatin e agjensise, ndermjetesine ne konsulence tregtare, komision, spedicion, organizim transportesh per shoqeri, ente dhe ndermarrje, shoqeria mund te jape komisione (porosi), perfaqesi, me ose pa depozite dhe mandate, te bleje, perdore ose te transferoje shpikje dhe realizime te tjera te mendjes se njeriut, te kryeje
kerkime tregu, te jape e te marre licensa tregtare, te kryeje veprime tregtare, veprime financiare, shitbjerje pasurish te tundshme e te patundshme etj. Bar – Kafe

Address

Our Address:

L.14, Shkozet

GPS:

41.31883254708537, 19.473201416610465

Telephone:
Web:

-

Plan My Route