Aktivitet në fushën e ndërtimit, bar, restorant, investitor, tregtim dhe zënie peshku. Përpunim produkte deti. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit, kombëtar dhe ndërkombëtar për llogari të vet, për të tretë e me qira. Aktivitet në fushën e Regjimit të Përpunimit Aktiv. Rritje dhe kultivimin e peshkut në ujëra të ëmbla dhe të kripura

Perpara 2- 3 viteve, “Koral Fish” zgjeroi kapacitetet përpunuese të saj, nëpërmjet stabilimentit që u ngrit në qytetin e Kavajës. Ky investim hapi një perspektivë të re punësimi për banorët e zonës, pasi oferta e punës ishte për qindra punonjës. Përvec kësaj, shtimi i kapaciteteve përpunuese të kompanisë “Koral Fish” krijoi mundësinë që kompania të rritej akoma më tepër nga njëri vit në tjettin. Për të arritur kulmin e saj, në vitin 2018, ku u regjistrua padyshim, performanca më e mirë e kompanisë në 25 vite të aktivitetit të saj. Kjo performancë është e konkretizuar të paktën në 4 tregues domethënës për veprimtarinë e një kompanie. Së pari, në xhiron e realizuar. Ajo që u shënua gjatë vitit 2018, ishte xhiro më e madhe e realizuar ndonjëherë nga kjo kompani. Një volum prej 2.1 miliardë leësh, ose afro 17 milionë euro nuk është arritur ndonjëherë prej saj dhe I krahasuar me vitin paraardhës, rritja ishte rreth 12 për qind. “Koral Fish” u rendit në vendin e 144 midis kompanive më të mëdha shqiptare.

 

Address

Our Address:

Shkozet Durres

GPS:

41.32484151857006, 19.4712099920349

Plan My Route