Hoteleri, Bar Restorant dhe hapesire rere import- eksport, tregetim , montim , prodhim te pjeseve te ndryshme prej metali, si me lende te pare porositesi dhe jo vetem, me qellim eksportimin e tyre .Tregti me shumice dhe pakice, import eksport te mallrave te ndryshme industriale. Shoqeria ka gjithashtu per objekt agjencine, perfaqesine, biznesin, mandatin e agjencise, e gjithsesi ndermjetesine ne pergjithesi, konsulencen tregtare, komisionin, spedicionin, organizimin e transporteve per shoqeri, ente dhe ndermarrje ne te njejtin sektor ose ne sektore te afert. Shoqeria mund te marre persiper kryerjen te jape komisione (porosi), perfaqesi, me ose pa depozite dhe mandate, te bleje, perdore ose te transferoje shpikje dhe realizime te tjera te mendjes se njeriut, te kryeje kerkime tregu, te jape e te marre liçenca tregtare, te kryeje veprime tregtare (edhe te importeksportit), veprime financiare, shitblerje pasurish te tundshme e te patundshme, te vlefshme e te nevojshme per qellimet e shoqerise. Shoqeria mund te operoje ne fushen e ndertimeve civile, si edhe per te trete.

Address

Our Address:

rruga xixa, golem, kavaje golem kavaje albania

GPS:

41.1915189, 19.5660903

Telephone:
Plan My Route