Prodhimin dhe tregtimin me shumicë e pakicë, brenda e jashtë vendit të këpucëve, faqeve të këpucëve, sandaleve, çizmeve, etj (pa u kufizuar vetëm në to), si dhe të lëndëve të para që shërbejnë për prodhimin e tyre. Tregtim e prodhim të mallrave të të gjitha llojeve, industriale e ushqimore, elektronike, programeve software – hardware, importin, eksportin e tyre. Ndërtime civile.

Address

Our Address:

XHAFZOTAJ Rruga Durrës - Shijak, tek 4 Rrugët Shijak, Zona Kadastrale 3852, Nr.Pasurie 70/9, kapanon 1 kat

GPS:

41.343338472116, 19.544761633313

Telephone:
Web:

-

Plan My Route