Tregti, import-eksport te mallrave te ndryshme industriale, shtepiake, elektroshtepiake, panele diellore, lende ndertimi, pjese nderrimi per automjete. Projektim, zbatim punimesh ndertimi ne objekte banimi, publike, industriale, turistike, konstruksione te ndryshme, e te tilla si keto. Transport mallrash dhe udhetaresh brenda dhe jashte vendit, per vete dhe per te trete. Tregti me pakice karburanti, vajra, nafte e nenprodukteve te saj.

Address

Our Address:

Lagja13, Rruga 3 vëllezërit, Durres

GPS:

41.306125864834016, 19.493570985937776

Web:

-

Plan My Route