Lekli Pharma është një kompani farmaceutike e përqendruar në hulumtimin e tregut dhe prodhimin e produkteve që kanë një kërkesë të lartë mjekësore.

Përvoja jonë në farmaceutikë filloi në vitin 1986 dhe rezultoi në krijimin e Lekli Pharma në 1991 nga Dr. Luan Lekli.Gjatë këtyre viteve, Lekli Pharma arriti të rritet nga një kompani e themeluar Pharma në një kompani me prani ndërkufitare.Në vitet në vijim, ne u specializuar në fushën e sëmundjeve të rralla, duke udhëhequr tregun dhe duke u siguruar që çdo pacient i vetëm të jetë në gjendje të jetojë një jetë më të mirë.Në vitin 2015, Lekli Pharma krijoi një strukturë prodhuese, prodhimin e ilaçeve gjenerike, Phytotherapeutics dhe ilaçet jetime.Përvoja jonë përfshin më shumë se 25 vjet në tregun ballkanik, gjatë së cilës ne kemi vendosur praninë tonë përmes operacioneve tona në Shqipëri dhe në Kosovë.

Sot kemi një aftësi dhe vetëdije të fortë të markës.Së bashku me ekipin tonë të menaxhimit shumë të motivuar, me përvojë dhe të fuqizuar ne udhëheqim tregun në fusha të veçanta indikacionesh.

Address

Our Address:

Rr. Aleksandër Goga, 2001 Durrës, Albania

GPS:

41.371726, 19.4243838

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Plan My Route