Agrobiznes, prodhim, grumbullim të bimëve aromatike medicinale, farave dhe fidanëve. Kultivim, tregtim, shpërndarje me shumicë, import – eksport dhe përpunimin, ambalazhimin, etiketimin e produktteve natyrore dhe të kultivuara biologjike me ndikim të ulët si dhe aksesorë të mallrave dhe makinerive që janë në funksion të të parave në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Address

Our Address:

Durres Ishem BIZE Bize,Ishem.

GPS:

41.5545952, 19.5471392

Telephone:
Plan My Route