Shërbime portuale, grumbullimin, manipulimin, djegie plehrash të anijeve vendase dhe të huaja, grumbullim, përpunim mbetjesh hidrokarbure të anijeve vendase dhe të huaja dhe të subjekteve të ndryshme që kanë këto lloj mbeturinash vajore (hidrokarburesh), brenda Republikës së Shqipërisë, mbrojtje mjedisi detar, likuidim ndotje mjedisi detar, import, eksport, furnizim anijesh me karburante, me ujë industriale, riparim anijesh, punime mekanike, hapje agjencish turistike, agjensi detare, lavanderi industriale, përpunimi dhe/ose përdorimi i substancave ozonholluese dhe hidrokarbure, bar, restorant, hotel, import me pakicë i lendeve djegëse (hidrokarbure) për kaldajën e impiantit dhe të lavanterisë për nevoja të shoqërisë.

Address

Our Address:

DURRES AFER PORTIT DETAR DURRES

GPS:

41.314550557544, 19.456142322754

Email:

-

Web:

-

Plan My Route