«Rada Oil Industry» është një ndërmarrje private, e cila u themelua në vitin 1998 në Durrës.

Me investime të vazhdueshme në logjistikë, pajisje dhe burime njerëzore, ROI është ndër kompanitë më të shquara në Shqipëri, në një gamë të gjerë shërbimesh që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e mbeturinave, aktivitetet e portit dhe anijet.

Shtabi i kompanisë ndodhet në Durrës, ndërsa mban zyra në Vlorë dhe Shijak.

I shtyrë nga kërkesat strikte në kornizën legjislative, shëndetin dhe sigurinë në punë, kompania nuk ka ndonjë histori dëmtimi ndaj palëve të treta ose ndotjes.

Trajnimi shkencor, arsimi i vazhdueshëm, përvoja afatgjatë e personelit dhe infrastruktura moderne përbëjnë sfondin në të cilin biznesi ynë rritet dhe funksionon çdo ditë.

Kompania ka të gjitha licencat dhe kontratat e nevojshme për të ofruar shërbimet e saj në mënyrën më të sigurt dhe të ligjshme. Në veçanti, sa i përket menaxhimit të mbeturinave, kompania mund të mbledhë, transportojë dhe menaxhojë llojet e mëposhtme të mbeturinave:

Vajra të përdorura

Mbeturinat e rrezikshme dhe vajore (të regjistruara nga Ministria kompetente me numrin kodik 0008)

Bateritë dhe akumulatorët e përdorur Mbeturinat jo të rrezikshme (të regjistruara nga Ministria kompetente me kodin 023)

Të gjitha aktivitetet e kompanisë janë të certifikuara sipas standardeve:

  • Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001: 2008
  • ELOT 1801: 2002 / BS OHSAS 18001: 2007 Sistemi i Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë
  • ELOT EN ISO 14001: 2004 Sistemi i Menaxhimit Mjedisor

Kompania bashkëpunon me sistemet e çertifikuara të Menaxhimit Alternativ të Mbeturinave, duke mbuluar të gjitha rrjedhat e mundshme (p.sh. mbeturinat e paketimit, bateritë dhe akumulatorët e përdorur, vajrat për lubrifikim të mbeturinave, gomat e përdorura të automjeteve, pajisjet elektrike dhe elektronike të mbeturinave, mbeturinat e ndërtimit, shkatërrimit dhe gërmimeve.

Për më tepër, është anëtare e Shoqatës së Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta  dhe Shoqatës Kombëtare të Kompanive të Mbrojtjes së Mjedisit.

Një demonstrim i besueshmërisë dhe vlefshmërisë së fortë të kompanisë konsiderohet çmimi që i është dhënë në vitin 2007 nga Prefektura e Durresit, në lidhje me praktikat e saj efektive mjedisore dhe shërbimet në fushën e menaxhimit të mbeturinave dhe mbrojtjes detare.

Menaxhimi i mbeturinave industriale dhe të rrezikshme. Konsulencë. Zhvillimi dhe menaxhimi i planeve të investimeve.

Address

Our Address:

Porti Durres

GPS:

41.316608695668, 19.45489876039

Plan My Route