Prodhimin, instalimin, mbledhjen, çmontimin (shpërbërjen) dhe rigjenerimin e produkteve elektrike dhe elektronike, duke përfshirë ato në industrinë e kompjuterëve, telefonisë dhe pajisjeve video, si dhe asistencë teknike lidhur me to edhe nëpërmjet trajnimit teknik për palët e treta. Tregti, import, eksport, shpërndarje me shumicë dhe pakicë si dhe për lidhje internet me çdo material të produkteve elektrike dhe elektronike. Ruajtjen, transportin, përpunimin dhe deponimin (shpërbërjen) e mbeturinave nga pajisjet elektrike ose elektronike, si nga individë privatë edhe nga biznese. Zhvillimi i çdo aktiviteti tjetër të lidhur me sa më sipër, që janë plotësuese ose të ngjashme me ato. Shoqëria do të kryejë aktivitet në fushën e përpunimit aktiv. Për përmbushjen e objektit të veprimtarisë, shoqëria mund të marrë pjesë në mënyrë direkte apo indirekte në interesa apo pjesëmarrje në shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë ose të përafërt me të sajin dhe mund të kryejë direkt apo indirekt të gjitha operacionet tregtare, financiare, me karakter të luajtshëm si dhe të japë garanci palëve të treta.

Address

Our Address:

Durrës, Lagjja 14, Autostrada DurrësTiranë, Km.1,

GPS:

41.32329318595199, 19.472422379220585

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Plan My Route