Tregtimin me shumicë e pakicë, import eksport te mallrave te ndryshme, makineri e paisje dhe prodhimin e konfeksioneve me materiale porosites. Kryerjen e veprimeve komisionere per llogari te te treteve.Transport kombetar dhe nderkombetar te mallrave per nevoja te vete shoqerise “Shiroka” Sh.p.k dhe per te tretet.

Address

Our Address:

DURRES Lagjja 14, Shkozet, prane ish Nish Goma

GPS:

41.333586295668, 19.474649544544

Web:

-

Plan My Route