Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Skemë e TVSH vetëm për TAP?!

Një propozim i ri i Qeverisë për sa i përket skemës së TVSH-së është tashmë në axhendën e Kuvendit të Shqipërisë. Propozimi ka lidhje me projektin TAP. Propozimi i ri synon të kombinojë sistemin e autofaturimit me sistemit tradicional të aplikimit të TVSH-së. Duke marrë në konsideratë jo vetëm rimbursimin e përshpejtuar të TVSH-së për […]

Top

You Might Be Also Interested In: