NJOFTIM PЁR ZGJEDHJET E REJA NЁ DHOMЁN E TREGTISЁ DHE INDUSTRISЁ DURRЁS

Në bazë të: Ligjit Nr. 9640, datë 09.11.2006, “Për Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 9897, Udhëzimit të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Nr. 2008, datë 12.03.2015 “Për zgjedhjet në Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë dhe Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë”,  Zgjedhjet e reja të Asamblesë së Dhomës u zhvilluan të martën, datë 07/05/2019, ora 09:00-17:00, pranë Zyrave të Dhomës
►Në zgjedhje  morrën pjesë 350 antarët e Dhomës, të cilët kanë derdhur kontributin vjetor për vitin 2018/2019,  deri më datë 03/05/2019
Votimi për Asamblenë e re , u zhvillua në 4 (katër) seksione të ndara:
Ndërtim, Prodhim (industrial, bujqësor, peshkim), Tregti (me shumicë, me pakicë) dhe
Shërbime (Transport, Turizëm dhe gjithë shërbimet e tjera)
► Numri i anëtarëve të Asamblesë të dalë  nga votimet është  35.
 ► Mbledhja e Asamblesë së re për zgjedhjen e Kryetarit, Kryesisë së re (Kryetari dhe 10 antare ), dy anëtarëve të Komisionit të Auditimit dhe  përfaqësuesve në Asamblene e Bashkimit te Dhomave u  zhvillua të premtendatë 10.05.2019, ora 13:00, tek Hotel “Arvi”.
Bazuar në rezultatet e votimit Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Durrës u zgjodh Z. Alban Isteri, Përfaqësues i Subjektit  “WORK SAFETY GROUP”.
Bashkëngjitur Lista antarëve të Asamblesë dhe Kryesisë së DHTI DURRËS

Asamblea
Nr.Emër MbiemërEmri i Subjektit
1Adela OketaADELA OKETA
2Adil BeqirajGIOAD
3Adrian MukaADRIATIKA BETON
4Adrian ReçiITALINOX SHQIPËRIA
5Agim RametaARLI INTERNATIONAL
6Alban IsteriWORK SAFETY GROUP
7Alier CaraG + A PROJEKT
8Altin DostiARUS
9Arlind BoshkuTROPIKAL
10Artur BujariBUNA
11Aurel KaçuliniK.A.D
12Basri ShahiniFERRAMENTA B.SHAHINI
13Brikena TelitiALBAMACHINERY
14Denion ShëngjergjiDENION SHËNGJERGJI
15Eduart XhepaRAY
16Elvis HotovaHOTOVA
17Genc MatajPELIKAN
18Gëzim SeranajERLED
19Gjergji LuadhiAEL COMPANY
20Gledis KallogjeriKALDAJA
21Helidon RrugaCORAL
22Iliad XhavaraQ.P.B.E
23Jonadri ProdaniDYRRAHSPED
24Julian BërxulliAMBRA
25Jusuf PukaDECON
26Kostandin PapaALBEL SA
27Krenar LaskoKAPPA OIL
28Lorval PetaniPETANI AGENCY
29Nazmi GroriGRORI KONFEKSION
30Neritan GoljaSERVICES HO-RE-CA
31Orges LiperiATC
32Ramazan HodaKASTRATI
33Sara HaznedariBUJARI
34Seid KërtushaVITAL
35Shpëtim VarakuVARAKU E

Kryesia
NR.Emër MbiemërEmri i Subjektit
1Adrian ReçiITALINOX SHQIPERIA
2Agim RametaARLI INTERNATIONAL
3Artur BujariBUNA
4Aurel KaculiniK.A.D
5Gëzim SeranajERLED
6Jonadri ProdaniDYRRAH SPED
7Julian BerxulliAMBRA
8Jusuf PukaDECON
9Kostandin PapaALBEL SA
10Orges LiperiALBANIA TRADING COMPANY