Zgjidhet Kryetari i Ri i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Durrës


Pas përfundimit të proçesit zgjedhor Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Durrës shpallet Z. Artan Luku