Drafti i paketës fiskale 2018

I nderuar Administrator

Përfitojm nga rasti për t´ju uruar mbarësi dhe rritje për biznesin tuaj.
Ju informojme se Ministria e Fincancave dhe e Ekonomisë,ka përfunduar draftimin e Paketës Fiskale 2018. Në kuadër të konsultimeve me sipërmarrjen lutemi që brenda datës 26 tetor 2017, përcillni në adresën info@ccidr.al komentet dhe sygjerimet tuaja.
Bashkëlidhur në attach gjeni edhe draftin e plotë.

Final -Relacion shpjegues tvsh (3)-23102017
Final Projektligji per taksat kombetare
Final-KM-projektigji TVSH-23102017
Projektligji per Akcizat – Varianti 2
Projektligji per tarifat doganore
projektligji per tatimin mbi te ardhurat final (2)
Relacion per pligjin e taksave vendore (Iliri taksa e tabeles)
Relacion Shpjegues Ligji i tarifave doganore
Relacion shpjegues-tatimi mbi te ardhurat -i ri paketa per km 1011
Relacioni shpjegues -Varianti 2 (2)-akcizat
Taksat Vendore Final 21 10 V2 (2)
TK Relacioni Shpjegues

Përshëndetje të përzemërta
Kryetari
Andrea XHAVARA

Shpërndaje këtë lajm
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin