Paketa Klima e favorshme për biznesin

Dhoma ka riformatuar sërish portofolin e shërbimeve të saj në 5 Paketa të mëdha, në mbështetje të një performance më efektive dhe më efiçente për biznesin. Në veçanti, Tregtia Ndërkombëtare është konceptuar e ndarë në 5 nënpaketa të tjera. Paketat përfshijnë mjaft shërbime të reja të standardit të atyre që ofrojnë Dhomat Europiane.
Në vijim Paketa “ Klima e favorshme për biznesin „

 

Shpërndaje këtë lajm
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin