Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Durrës Z. Alban Isteri mori pjesë në mbledhjen e rradhës së Forumit AIC (Dhomat e Tregtisë së Adriatikut dhe Jonit).

Siç ishte premtuar, Brindizi ishte selia e Forumit AIC  për 2 ditë.

Një ngjarje ndërkombëtare që mblodhi mbi 50 delegatë nga i gjithë pellgu i Mesdheut.

Një mundësi për të bërë të njohur Brindizin, për të bashkuar miqësi dhe për të planifikuar marrëveshje që do të sjellin mundësi dhe punë të mëdha në territor.

Faleminderit të gjithë stafit të Forumit dhe falënderoj punonjësit e Dhomës sonë të Tregtisë për punën e tyre.

Një falenderim i veçantë gjithashtu për të gjitha organet, institucionet dhe shoqatat e zonës që planifikuan këtë event.

Falenderim i veçantë për të nderuarin Mauro D’Attis që ishte gjithmonë aty.

Dhe së fundi, por jo më pak e rëndësishme, falënderoj sërish Alfredo Malcarne, që më mësoi se qëllimet, puna dhe kokëfortësia janë e vetmja mënyrë për ta rikthyer Brindizin në lavditë e një kohe jo shumë të largët.

𝘊𝘰𝘭 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘥𝘰 𝘢𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘶𝘰𝘴𝘰 𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘢𝘭��𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘈𝘥𝘳𝘪𝘢𝘵𝘪𝘤𝘰-𝘐𝘰𝘯𝘪𝘤𝘢 “. Faic

Antonio D’Amore

(Komisioneri i jashtëzakonshëm CCIAA BR)