Tryezë e rrumbullakët për Dhomën e Tregtisë – Sistemi i Dhomave të Tregtisë në Rajonin e Adriatikut dhe Jonit, ku marrin pjesë Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës, Forumi i Dhomës së Tregtisë së Adriatikut dhe Jonit

Tryezë e rrumbullakët për Dhomën e Tregtisë # – Sistemi i Dhomave të Tregtisë në Rajonin e Adriatikut dhe Jonit, ku marrin pjesë Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës, Forumi i Dhomës së Tregtisë së Adriatikut dhe Jonit, Nisma dhe Presidentët/Zëvendëspresidentët/Drejtorët e Dhoma e Tregtisë/Ekonomisë nga Shqipëria, Italia, Mali i Zi, Kroacia, Bosnje – Hercegovina, Greqia dhe Serbia.

Sjellja e #GreenDeal në EUSAIR: strategji dhe mjete praktike për të kaluar në praktika dhe procedura më të qëndrueshme ose për t’iu përgjigjur një pyetjeje se si të përkthehet Marrëveshja 🇪🇺 në veprim në jetën e përditshme? në organizim të Forumit të Komisionit Evropian të Dhomës së Tregtisë së Adriatikut dhe Jonit. Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnje dhe Hercegovinës prezantoi një përmbledhje të objektivave të presidencës së ardhshme të Bosnje dhe Hercegovinës EUSAIR / AII, Komisioni Evropian duke na treguar perspektivat për një të ardhme më të qëndrueshme, CESQA UniPD sugjeroi që takimet EUSAIR të bëhen të gjelbra nga natyra, t33 Sound Politika siguroi udhëzues për dekarbonizimin e EUSAIR dhe së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, partneri i projektit EUSAIR Facility Point, JZP IZOLA, ofroi një mënyrë për përparimin e Marrëveshjes së Gjelbër nga politikat në masa konkrete.